Header image alt text

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Pabianicach

Kadra

Dyrektor Wielebski Mariusz Dyrektor/pedagog, terapeuta pedagogiczny
Rada Pedagogiczna Błoch Anna Logopeda
Fijołek Beata Logopeda
Sobczak AgnieszkaEwelina

Jench-Ciemnoczołowska

MonikaSyryczyńska

Logopeda

Logopeda

Logopeda

Logopeda

Kamoda Urszula Pedagog
Klimowska-Sobolewska Agata Pedagog/Doradca zawodowy
Stacherek-Malenta Gabriela

Anna Kuliberda

 

Pedagog

 

Pedagog

 

Stępień Izabela Psycholog
Kozłewska Natalia Psycholog
Kudanowska Ewa Psycholog
Madej Agnieszka Psycholog
Morawska Agnieszka Psycholog
Pryca Grażyna Psycholog/Doradca zawodowy
Stępień Małgorzata

Gwis Grzegorz

Psycholog

Psycholog

Pracownicy administracji i obsługi Rakowska Anna

Malinowska Magdalena

 Referent

Pomoc administracyjna

Lefik Marta Specjalista ds. Kadr, Płac
i Składnicy Akt
Kolasa – Domagała Wiloleta

Krzsztof Jesion

Główny Księgowy

Archiwista

Piotrowska Katarzyna Obsługa
Lekarz Błażejewski Marcin Zespół orzekający