Header image alt text

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Pabianicach

Kadra

Dyrektor Wielebski Mariusz Dyrektor/pedagog, terapeuta pedagogiczny
Rada Pedagogiczna Błoch Anna Logopeda
Fijołek Beata Logopeda
Sobczak Agnieszka

MonikaSyryczyńska

Logopeda

Logopeda

Kamoda Urszula Pedagog
Klimowska-Sobolewska Agata Pedagog/Doradca zawodowy
Stacherek-Malenta Gabriela

Dominika Dominiak

 

Pedagog

Pedagog

 

Kawecka – Makowska Anna Psycholog
Kozłewska Natalia Psycholog
Pietrzak Martyna

Kamiński Agnieszka

Psycholog

Psycholog

Madej Agnieszka Psycholog
Morawska Agnieszka Psycholog
Pryca Grażyna Psycholog/Doradca zawodowy
Stępień Małgorzata

Gwis Grzegorz

Psycholog

Psycholog

Pracownicy administracji i obsługi Rakowska Anna

Malinowska Magdalena

 Referent

Pomoc administracyjna

Lefik Marta Specjalista ds. Kadr, Płac
i Składnicy Akt
Kolasa – Domagała Wiloleta

 

Główny Księgowy

 

Piotrowska Katarzyna Obsługa
Lekarz Błażejewski Marcin Zespół orzekający