Header image alt text

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Pabianicach

Kadra

Dyrektor Wielebski Mariusz Dyrektor/pedagog, terapeuta pedagogiczny
Rada Pedagogiczna Błoch Anna Logopeda
Fijołek Beata Logopeda
Julia Waprzko

Katarzyna Zgarda-Dzwonnik

Monika Górecka

Logopeda

Logopeda

Logopeda

Świeczewska Małgorzata Pedagog
Klimowska-Sobolewska Agata Pedagog/Doradca zawodowy
Stacherek-Malenta Gabriela

Dominika Dominiak

Sadowska Maria

Fiszer Agnieszka

Pedagog

Pedagog

Pedagog

Kawecka – Makowska Anna Psycholog
Winiarska Natalia Psycholog
Kulik Ilona
Radomska Ika
Psycholog

Psycholog

Madej Agnieszka Psycholog
Morawska Agnieszka Psycholog
Pryca Grażyna Psycholog/Doradca zawodowy
Stępień Małgorzata

Dąbrowska – Piekielna Anna

Psycholog

Psycholog

Pracownicy administracji i obsługi Rakowska Anna

Gaweł Anna

 Referent

Pomoc administracyjna

Lefik Marta Specjalista ds. Kadr, Płac
i Składnicy Akt
Kolasa – Domagała Wiloleta Główny Księgowy
Piotrowska Katarzyna Obsługa
Lekarz Błażejewski Marcin Zespół orzekający