Header image alt text

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Pabianicach

Psychoterapia indywidualna: nurt poznawczo-behawioralny

Psychoterapia indywidualna w zakresie:
• Zaburzeń lękowych
• Depresji
• Zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych
• PTSD (stres związany z traumą)

Terapia prowadzona jest w nurcie poznawczo-behawioralnym. W związku z tym, oferta skierowana jest do osób młodych (najmłodszym odbiorcą może być dziecko w wieku szkolnym, w normie intelektualnej). Terapia wymaga zaangażowania w zadania, które pacjent zobowiązany jest wykonywać pomiędzy spotkaniami w gabinecie. W przypadku dzieci, często wymaga pewnego zaangażowania ze strony rodziców/opiekunów prawnych, np. zorganizowania przestrzeni/ warunków do realizacji zadań pracy własnej między sesjami.