Header image alt text

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Pabianicach

Druki do pobrania

Karta przyjęcia do naszej poradni

Karta przyjęcia do poradni 2020 z RODO

Zaświadczenie lekarskie (do celów indywidualnego nauczania)

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE NOWE 1 strona

Wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i/lub orzeczenia/orzeczeń wraz z oświadczeniami:

Wniosek o wydanie opinii WWR lubi orzeczenia z oświadczeniami 2020 RODO

Wniosek o wydanie opinii:

wniosek o wydanie opinii z RODO 2020

Zaświadczenie lekarza medycyny pracy dla uczniów odbywających praktyki zawodowe:

ZAŚWIADCZENIE-LEKARSKIE-MEDYCYNY-PRACY-NOWE

Oświadczenia do obserwacji dziecka/ucznia na terenie przedszkola lub szkoły:

OŚWIADCZENIE PPP