Header image alt text

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Pabianicach

Druki do pobrania

Karta przyjęcia do Poradni

Psychologiczno – Pedagogicznej w Pabianicach

Zaświadczenie lekarskie (do celów indywidualnego nauczania)

ZAŚWIADCZENIE-LEKARSKIE-NOWE-2

Wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

i/lub orzeczenia/orzeczeń wraz z oświadczeniami:

Wniosek o wydanie opinii

Zaświadczenie lekarza medycyny pracy dla uczniów odbywających praktyki zawodowe:

ZAŚWIADCZENIE-LEKARSKIE-MEDYCYNY-PRACY-NOWE

Oświadczenia do obserwacji dziecka/ucznia na terenie przedszkola lub szkoły:

OŚWIADCZENIE PPP

OŚWIADCZENIA COVID

Zgoda na przekazanie dokumentacji do innej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.