Header image alt text

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Pabianicach

Druki do pobrania

Karta przyjęcia do naszej poradni:

Karta przyjęcia do poradni 2019 z RODO

Zaświadczenie lekarskie (do celów indywidualnego nauczania):

ZAŚWIADCZENIE-LEKARSKIE-NOWE

Wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i/lub orzeczenia/orzeczeń wraz z oświadczeniami:

Wniosek o wydanie opinii WWR lubi orzeczenia z oświadczeniami 2019 RODO

Wniosek o wydanie opinii WWR lubi orzeczenia z oświadczeniami 2019 RODO

Wniosek o wydanie opinii:

wniosek o wydanie opinii z RODO 2019

Zaświadczenie lekarza medycyny pracy dla uczniów odbywających praktyki zawodowe:

ZAŚWIADCZENIE-LEKARSKIE-MEDYCYNY-PRACY-NOWE