Header image alt text

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Pabianicach

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci nadpobudliwych oraz sprawiających trudności wychowawcze

Podczas spotkań grupy wsparcia – wsparcie polega na wspólnym dzieleniu się doświadczeniami rodziców i wymianą sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowania dzieci, wynikających np. z nadmiernej ruchliwości, zaburzeń koncentracji uwagi, czy impulsywności. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Istnieje możliwość dołączenia do grupy w każdej chwili w ciągu trwania roku szkolnego, gdyż grupa ma charakter otwarty.