Header image alt text

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Pabianicach

Untitled Post

Posted by Izabela Stępień on 6 czerwca 2013
Posted in Dyżury pracowników merytorycznychDyżury pracowników merytorycznych 

Dyżury merytoryczne

         Dyżury merytoryczne są formą bezpośredniej pracy z klientem (rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni uczniowie, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, dyrektorzy placówek oświatowych, inne osoby). Polegają one na rozwiązywaniu problemów z jakimi zgłaszają się osoby zainteresowane przez merytorycznych pracowników poradni. Każdy z psychologów i pedagogów zatrudnionych w poradni, w określonym dniu w tygodniu, ma czas przeznaczony na –w miarę możliwości natychmiastowe – załatwianie spraw z jakimi zgłaszają się klienci. Do najczęstszych zadań realizowanych podczas dyżurów należą: przyjmowanie wniosków do rozpatrzenia na posiedzeniach Zespołu Orzekającego, udzielanie porad wychowawczych, edukacyjnych czy zawodowych, wsparcie w zakresie interwencji kryzysowej, umówienie badań diagnostycznych, dalsze pokierowanie działań klienta (w tym pokierowanie do innej instytucji czy osoby).

Dyżury merytoryczne są realizowane od poniedziałku do piątku.

Kontakt z osobą dyżurującą jest również możliwy telefonicznie.

Dyżury pracowników merytorycznych w roku szkolnym 2015/2016

(dostępność pod telefonem; konsultacje;

 przyjmowanie wniosków w sprawach nauczania indywidualnego lub specjalnego;

wyznaczanie terminów badań)

 Godziny pracy w II półroczu 2015-2016

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
Madej Agnieszkapsycholog 

8.30 – 12.30

 

 Stacherek-Malenta Gabrielapedagog9.00 – 13.00

 

Kamoda Urszulapedagog 8.00 – 12.00  Kudanowska Ewapsycholog

 10.00 – 14.00

 

Morawska Agnieszkapsycholog8.00 – 12.00

 

 Grażyna Prycapsycholog 

12.00 – 16.00

 

Małgorzata Stępieńpsycholog 

14.00 – 17.00

 

Jankowska Urszulapsycholog 

12.00 – 16.00

 

  Stępień Izabelapsycholog 

11.00 – 15.00

 

 

 

 

Untitled Post

Posted by Izabela Stępień on 31 maja 2013
Posted in Treningi, warsztaty, prelekcje, wykłady 

 

 

Tematyka

 

 

Adresat

 

Osoba prowadząca

1. 

Rozwój psychiczny dziecka w wieku przedszkolnym

rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Małgorzata Stępień

psycholog

2. 

Jak być dobrym rodzicem? – style wychowania

rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Małgorzata Stępień

psycholog

3. 

Zaburzenia rozwojowe i ich związek z rozwojem mowy dziecka

rodzice

Agnieszka Sobczak

 logopeda

4. 

Wady wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

rodzice

Agnieszka Sobczak

logopeda

5. 

Dysleksja: przyczyny, objawy, terapia

rodzice

Gabriela Stacherek-Malenta

pedagog

6. 

Pozaintelektualne determinanty powodzenia szkolnego uczniów

rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Urszula Jankowska

psycholog

7. 

Jak troszczyć się o dziecko, aby dało sobie radę w życiu?

rodzice dzieci z I etapu edukacyjnego

Ewa Kudanowska

psycholog

8. 

Ryzyko dysleksji

nauczyciele uczniów klas „0”           oraz I – III

Urszula Kamoda

Pedagog

9. 

Terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno – kompensacyjne)

dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania klas I – III

Urszula Kamoda

pedagog

10.    

Nikotynizm – zapobieganie

uczniowie szkół podstawowych klas V, VI oraz uczniowie gimnazjum klas I-III

Urszula Kamoda

pedagog

11.    

Jak zapamiętać? (metody skutecznego uczenia się)

uczniowie gimnazjum

Agata Klimowska-Sobolewska

pedagog

12.    

Jak przeciwdziałać uzależnieniu się dziecka od komputera?

rodzice uczniów 5-6 latków oraz          kl. I-III szkoły podstawowej

Agnieszka Morawska

psycholog

13.    

System orzecznictwa w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego

rady pedagogiczne

Agnieszka Morawska

psycholog

14.    

Rozwój psychoseksualny – mity i fakty

rodzice uczniów wszystkich etapów edukacyjnych

Karolina Gutkowska

psycholog

15.    

Gotowość szkolna

rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Karolina Gutkowska

psycholog

16.    

Kontroluj zachowanie swojego dziecka

rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Karolina Gutkowska

psycholog

17.    

Praca z dzieckiem nadpobudliwym

nauczyciele

Agnieszka Madej

psycholog

18.    

Wczesne wspomaganie rozwoju mowy – profilaktyka logopedyczna

nauczyciele, rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Beata Fijołek

logopeda

19.    

Moje dziecko zaczęło się jąkać – profilaktyka niepłynności mowy

nauczyciele, rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Beata Fijołek

logopeda