Header image alt text

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Pabianicach

Dyżury pracowników merytorycznych

Dyżury merytoryczne

   Dyżury merytoryczne są formą bezpośredniej pracy z klientem (rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni uczniowie, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, dyrektorzy placówek oświatowych, inne osoby). Polegają one na rozwiązywaniu problemów z jakimi zgłaszają się osoby zainteresowane przez merytorycznych pracowników poradni. Każdy z psychologów i pedagogów zatrudnionych w poradni, w określonym dniu w tygodniu, ma czas przeznaczony na –w miarę możliwości natychmiastowe – załatwianie spraw z jakimi zgłaszają się klienci. Do najczęstszych zadań realizowanych podczas dyżurów należą: przyjmowanie wniosków do rozpatrzenia na posiedzeniach Zespołu Orzekającego, udzielanie porad wychowawczych, edukacyjnych czy zawodowych, wsparcie w zakresie interwencji kryzysowej, umówienie badań diagnostycznych, dalsze pokierowanie działań klienta (w tym pokierowanie do innej instytucji czy osoby).

Dyżury merytoryczne są realizowane od poniedziałku do piątku.

Kontakt z osobą dyżurującą jest również możliwy telefonicznie lub mailowo (poradniapp@o2.pl).

Dyżury pracowników merytorycznych w roku szkolnym 

(dostępność pod telefonem 42 239-77-88; konsultacje;

 przyjmowanie wniosków w sprawach nauczania indywidualnego lub kształcenia specjalnego;

wyznaczanie terminów badań)

 

               Dyżury pracowników merytorycznych w roku szkolnym 2022/2023

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Madej Agnieszka

psycholog

10.30 – 13.30

Kulik Ilona

psycholog 

12.00 – 16.00

 

 

Agnieszka Madej

psycholog

08.00 – 09.00

 

Gabriela

Stacherek-Malenta

pedagog

11.00 – 13.00

Dąbrowska Anna

psycholog

15.30 – 17.30

Grażyna Pryca

psycholog

9.00 – 11.00

Kawecka – Makowska Anna psycholog

14.00 – 18.00

 

 

Stępień Małgorzata

psycholog 

15.00 – 17.30

Dominiak Dominika pedagog

12.00 – 14.00

 

Morawska Agnieszka

psycholog

8.15 – 12.15

Klimowska Sobolewska Agata pedagog

9.00 – 13.00

 

         

Harmonogram pracy – 2020-2021

Dyrektor Poradni zaprasza:

Poniedziałki i Środy od 9.00 do 12.00

Wtorki; 12.00 – 14.00

Czwartki: 15.00 – 16.00