Header image alt text

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Pabianicach

Dyżury pracowników merytorycznych

Dyżury merytoryczne

   Dyżury merytoryczne są formą bezpośredniej pracy z klientem (rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni uczniowie, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, dyrektorzy placówek oświatowych, inne osoby). Polegają one na rozwiązywaniu problemów z jakimi zgłaszają się osoby zainteresowane przez merytorycznych pracowników poradni. Każdy z psychologów i pedagogów zatrudnionych w poradni, w określonym dniu w tygodniu, ma czas przeznaczony na –w miarę możliwości natychmiastowe – załatwianie spraw z jakimi zgłaszają się klienci. Do najczęstszych zadań realizowanych podczas dyżurów należą: przyjmowanie wniosków do rozpatrzenia na posiedzeniach Zespołu Orzekającego, udzielanie porad wychowawczych, edukacyjnych czy zawodowych, wsparcie w zakresie interwencji kryzysowej, umówienie badań diagnostycznych, dalsze pokierowanie działań klienta (w tym pokierowanie do innej instytucji czy osoby).

Dyżury merytoryczne są realizowane od poniedziałku do piątku.

Kontakt z osobą dyżurującą jest również możliwy telefonicznie.

Dyżury pracowników merytorycznych w roku szkolnym 2017/2018

(dostępność pod telefonem; konsultacje;

 przyjmowanie wniosków w sprawach nauczania indywidualnego lub kształcenia specjalnego;

wyznaczanie terminów badań)

 

               Dyżury pracowników merytorycznych w roku szkolnym 2016/2017

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Madej Agnieszka

psycholog

 

9.30 – 13.30

Stacherek-Malenta Gabriela pedagog 

pedagog

9.00 – 13.00

Kamoda Urszula

pedagog

 8.00 – 12.00

Kudanowska Ewa

psycholog

10.00 – 14.00

Morawska Agnieszka

psycholog

8.00 – 12.00

 Grażyna Pryca

psycholog 

12.00 – 16.00

 

Małgorzata Stępień

psycholog

13.00 – 17.00

 

Jankowska Urszula

psycholog 

12.00 – 16.00

 

Kozłewska Natalia psycholog

16.00 – 17.00

Stępień Izabela

psycholog 

13.00 – 15.00

 

Harmonogram pracy – 2017-2018

Harmonogram pracy – 2017-2018

Dyrektor Poradni zaprasza:

Środy i piątki od 9.00 do 12.00

Wtorki; 12.00 – 14.00

Czwartki: 14.00 – 17.00