Header image alt text

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Pabianicach

DOKUMENTY DO ORZECZEŃ I OPINII WWR (WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU)

Posted by Mariusz Wielebski on 30 stycznia 2020
Posted in AktualnościDruki do pobraniaOfertaRodzice 

Szanowni Państwo,

Dla Państwa umieszczam wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania orzeczeń i opinii WWR (Wczesne Wspomaganie Rozwoju):

I. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego:

1. Wniosek o wydanie orzeczenia – w zakładce „Druki do pobrania”

2. Zaświadczenie lekarskie podpisane przez lekarza specjalistę. – w zakładce „Druki do pobrania”

3. Opinię ze szkoły/placówki według zamieszczonego wzoru: Opinia z przedszkola lub szkoły dołączana do wniosku o wydanie orzeczenia

4. W przypadku uczęszczania do szkoły prowadzącej praktyki zawodowe zaświadczenie lekarza medycyny pracy. – w zakładce „Druki do pobrania”

II. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

1. Wniosek o wydanie orzeczenia – w zakładce „Druki do pobrania”

2. Opinię ze szkoły/placówki według zamieszczonego wzoru: Opinia z przedszkola lub szkoły dołączana do wniosku o wydanie orzeczenia

3. Jeżeli dziecko objęte opieką jakichkolwiek specjalistów – opinia napisana przez osoby pracujące/opiekujące się dzieckiem.

4. Zaświadczenie lekarskie (w przypadku: spektrum autyzmu, niedowidzenie, niewidzenia, niedosłyszenia, niesłyszenia, niepełnosprawności ruchowej, afazji)

III. Opinia WWR (opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju)

1. Wniosek o wydanie opinii o potrzebie WWR – w zakładce „Druki do pobrania”

2. Jeżeli dziecko objęte opieką jakichkolwiek specjalistów – opinia napisana przez osoby pracujące/opiekujące się dzieckiem.

3. Zaświadczenie lekarskie – niepełnosprawność ruchowa

 

 

Untitled Post

Posted by Izabela Stępień on 31 maja 2013
Posted in Treningi, warsztaty, prelekcje, wykłady 

 

 

Tematyka

 

 

Adresat

 

Osoba prowadząca

1. 

Rozwój psychiczny dziecka w wieku przedszkolnym

rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Małgorzata Stępień

psycholog

2. 

Jak być dobrym rodzicem? – style wychowania

rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Małgorzata Stępień

psycholog

3. 

Zaburzenia rozwojowe i ich związek z rozwojem mowy dziecka

rodzice

Agnieszka Sobczak

 logopeda

4. 

Wady wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

rodzice

Agnieszka Sobczak

logopeda

5. 

Dysleksja: przyczyny, objawy, terapia

rodzice

Gabriela Stacherek-Malenta

pedagog

6. 

Pozaintelektualne determinanty powodzenia szkolnego uczniów

rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Urszula Jankowska

psycholog

7. 

Jak troszczyć się o dziecko, aby dało sobie radę w życiu?

rodzice dzieci z I etapu edukacyjnego

Ewa Kudanowska

psycholog

8. 

Ryzyko dysleksji

nauczyciele uczniów klas „0”           oraz I – III

Urszula Kamoda

Pedagog

9. 

Terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno – kompensacyjne)

dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania klas I – III

Urszula Kamoda

pedagog

10.    

Nikotynizm – zapobieganie

uczniowie szkół podstawowych klas V, VI oraz uczniowie gimnazjum klas I-III

Urszula Kamoda

pedagog

11.    

Jak zapamiętać? (metody skutecznego uczenia się)

uczniowie gimnazjum

Agata Klimowska-Sobolewska

pedagog

12.    

Jak przeciwdziałać uzależnieniu się dziecka od komputera?

rodzice uczniów 5-6 latków oraz          kl. I-III szkoły podstawowej

Agnieszka Morawska

psycholog

13.    

System orzecznictwa w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego

rady pedagogiczne

Agnieszka Morawska

psycholog

14.    

Rozwój psychoseksualny – mity i fakty

rodzice uczniów wszystkich etapów edukacyjnych

Karolina Gutkowska

psycholog

15.    

Gotowość szkolna

rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Karolina Gutkowska

psycholog

16.    

Kontroluj zachowanie swojego dziecka

rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Karolina Gutkowska

psycholog

17.    

Praca z dzieckiem nadpobudliwym

nauczyciele

Agnieszka Madej

psycholog

18.    

Wczesne wspomaganie rozwoju mowy – profilaktyka logopedyczna

nauczyciele, rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Beata Fijołek

logopeda

19.    

Moje dziecko zaczęło się jąkać – profilaktyka niepłynności mowy

nauczyciele, rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Beata Fijołek

logopeda