Header image alt text

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Pabianicach

Ewaluacja

Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2017-2018 będzie współpraca  ze szkołami w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej oraz zastosowania nowego narzędzia diagnostycznego TROS-KA. Każda szkoła i placówka otrzyma pismo w tej sprawie. Osobami odpowiedzialnymi są Panie Logopedki: mgr B. Fijołek i mgr A. Błoch oraz w zakresie TROS-KA Panie Psycholog: mgr A. Madej i mgr A. Morawska.