Header image alt text

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Pabianicach

Ewaluacja

Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2018-2019 będzie współpraca  ze szkołami w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej, pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej przez szkoły i placówki oraz zastosowania nowego narzędzia diagnostycznego TROS-KA. Każda szkoła i placówka otrzyma pismo w tej sprawie. Osobami odpowiedzialnymi są Pani Pedagog: Urszula Kamoda.