Header image alt text

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Pabianicach

Historia

Jubileusz-50lecia_prezentacja

Historia Poradni, czyli jak to się zaczęło…

    W połowie  ubiegłego stulecia, mieszcząca się w budynku  przy ul. Pułaskiego 38i pozostająca pod pieczą Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Poradnia, nosiła nazwę Poradni Społeczno-Wychowawczej.

    Jej utworzenie zainicjował Prezes TPD Pan Tadeusz Szymański – wielki społecznik i pedagog, który postanowił powołać w Pabianicach placówkę oświatową na wzór istniejących już w Polsce poradni.

    Decyzją Wydziału Oświaty Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pabianicach z dniem 1 września 1966 roku powołano Miejską Poradnię Wychowawczo-Zawodową z  siedzibą przy ul. Traugutta 31.

    Początkowo placówka zajmowała się tylko orzecznictwem specjalnym, stopniowo jednak rozszerzała zakres działalności.

    W roku 1978 Poradnia  została przeniesiona do Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Piotra Skargi 30, a od roku 1987 swoją siedzibę ma przy ul. Brackiej 10/12.

    W roku 1992 Poradnię przemianowano na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

    W czasie czterdziestoletniej działalności Poradni stanowisko dyrektora piastowali kolejno: Pan Tadeusz Szymański, Pani Jadwiga Weber, Pani Anna Gawlikowska-Ozimek, Pani Alicja Wiktorowicz, Pani Anna Minkner, Pani Irena Struzik, Pan Andrzej Nowicki, Pani Janina Król, Pani Maria Gadzinowska, Pani Katarzyna Rudnicka, Pani Ewa Kudanowska oraz Pani Grażyna Pryca. Obecnie  funkcję dyrektora Poradni pełni Pani Izabela Stępień.

    Dzięki zaangażowaniu, pracowitości i  trosce zarówno dyrektorów jak i pozostałych  pracowników Poradni podjęte zostały cenne inicjatywy w placówkach oświatowych na terenie miasta:

  • w Szkole Podstawowej nr 1 w roku szkolnym 1984/85 utworzono klasę dyslektyczną;
  • w przedszkolach – punkty logopedyczne: PM nr 3, PM nr 7, PM nr 12 i PM nr 14;
  • w szkołach w 1988r. powstały klasy wyrównawcze:  SP nr 2, SP nr 5, SP nr16;
  •  w Przedszkolu Miejskim nr16 – grupa specjalna dla dzieci niepełnosprawnych;
  • Poradnia oferowała pomoc merytoryczną w organizacji kształcenia integracyjnego: w PM nr 11, SP nr 8, SP nr 9 oraz Gimnazjum nr 3;
  • na terenie Poradni w roku 1988 powołano do życia świetlicę terapeutyczną dla dzieci z zaniedbanych środowisk;
  • w ostatnich latach zrealizowane zostały programy profilaktyczne do wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku u dzieci i młodzieży: Słyszę oraz Widzę.

Dzisiaj…

    Poradnia prowadzi działalność diagnostyczną i terapeutyczną dzieci i młodzieży z terenu Pabianic i Gminy.  Liczba wszystkich pozostających pod opieką Poradni dzieci i młodzieży sięga 15 tysięcy.

    Pomagamy w rozwiązywaniu różnorakich problemów naszym pacjentom, ich rodzinom oraz nauczycielom.

    Chęć sprostania zmieniającym się potrzebom klientów Poradni motywuje każdego pracownika do nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez różne formy kształcenia.

[singlepic id=53 w= h= float=]