Header image alt text

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Pabianicach

O nas

Nasza Poradnia jest placówką ogólnodostępną. Oferujemy naszym pacjentom wszechstronną pomoc w rozwiązywaniu problemów, ułatwiamy samopoznanie, wspieramy ich rozwój w dążeniu do samorealizacji. Pomagamy sprostać wymaganiom współczesnej rzeczywistości.

Misją pracowników placówki jest dążenie do profesjonalnego realizowania działań poradni, działań zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, oraz dążenie do głębszego rozpoznawania zmieniających się potrzeb środowiska i udzielania pomocy adekwatnej do tych potrzeb oraz do oczekiwań naszych pacjentów.

Dążymy do realizacji wysokich standardów w zakresie orzekania, opiniowania i pozostałych działań związanych z pomocą psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną. Dążymy do objęcia pomocą jak największej grupy osób potrzebujących naszej pomocy, obejmując pomocą dzieci od najmłodszych lat życia.

Zwiększamy efektywność podejmowanych działań poprzez nieustanne doskonalenie własnych umiejętności. Zwiększamy zakres oddziaływań w odpowiedzi na coraz to nowe wyzwania związane ze zmianami społecznymi współczesnej cywilizacji.  

POMOCY UDZIELAMY BEZPŁATNIE, NIE WYMAGAMY SKIEROWAŃ.