Dyżury merytoryczne

         Dyżury merytoryczne są formą bezpośredniej pracy z klientem (rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni uczniowie, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, dyrektorzy placówek oświatowych, inne osoby). Polegają one na rozwiązywaniu problemów z jakimi zgłaszają się osoby zainteresowane przez merytorycznych pracowników poradni. Każdy z psychologów i pedagogów zatrudnionych w poradni, w określonym dniu w tygodniu, ma czas przeznaczony na –w miarę możliwości natychmiastowe – załatwianie spraw z jakimi zgłaszają się klienci. Do najczęstszych zadań realizowanych podczas dyżurów należą: przyjmowanie wniosków do rozpatrzenia na posiedzeniach Zespołu Orzekającego, udzielanie porad wychowawczych, edukacyjnych czy zawodowych, wsparcie w zakresie interwencji kryzysowej, umówienie badań diagnostycznych, dalsze pokierowanie działań klienta (w tym pokierowanie do innej instytucji czy osoby).

Dyżury merytoryczne są realizowane od poniedziałku do piątku.

Kontakt z osobą dyżurującą jest również możliwy telefonicznie.

Dyżury pracowników merytorycznych w roku szkolnym 2015/2016

(dostępność pod telefonem; konsultacje;

 przyjmowanie wniosków w sprawach nauczania indywidualnego lub specjalnego;

wyznaczanie terminów badań)

 Godziny pracy w II półroczu 2015-2016

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
Madej Agnieszkapsycholog 

8.30 – 12.30

 

 Stacherek-Malenta Gabrielapedagog9.00 – 13.00

 

Kamoda Urszulapedagog 8.00 – 12.00  Kudanowska Ewapsycholog

 10.00 – 14.00

 

Morawska Agnieszkapsycholog8.00 – 12.00

 

 Grażyna Prycapsycholog 

12.00 – 16.00

 

Małgorzata Stępieńpsycholog 

14.00 – 17.00

 

Jankowska Urszulapsycholog 

12.00 – 16.00

 

  Stępień Izabelapsycholog 

11.00 – 15.00