Header image alt text

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Pabianicach

Porady logopedyczne

Porady logopedyczne kierowane są do rodziców dzieci w każdym wieku.
Jeśli rodziców niepokoi fakt, że ich dziecko :
? bardzo słabo rozwija się pod względem mowy,
? ma mały zasób słownictwa,
? ma trudności ze zrozumieniem tego co się do niego mówi,
? nieprawidłowo wymawia głoski języka polskiego,
? niepłynnie mówi (jąka się),
zawsze mogą z takiej formy pomocy skorzystać.

Porada logopedyczna to wstępne badanie logopedyczne.
Czas trwania spotkania z logopedą to około 30 minut.
Logopeda ocenia poziom rozwoju mowy w odniesieniu do wieku dziecka, sposób realizacji głosek, rozumienie przekazu słownego, płynność wymowy. Zwraca także uwagę na prawidłowość zgryzu, sposób oddychania.
Jeśli specjalista stwierdzi problem logopedyczny wówczas dziecko zostaje wpisane na listę oczekujących na terapię.
W niektórych przypadkach logopeda kieruje dziecko na dodatkowe badania , które pozwolą wyjaśnić przyczynę zaobserwowanych trudności.
Te dodatkowe badania obejmują z reguły konsultację z psychologiem, neurologiem, laryngologiem lub foniatrą.
Ponieważ czas oczekiwania na terapię w naszej poradni jest dość długi, rodzice otrzymują wskazówki odnośnie wspierania dziecka i sposobach oddziaływania na terenie domu.
Do czasu rozpoczęcia systematycznej terapii mają prawo korzystać z porad.

Rodzice sami mogą zgłosić się do logopedy, nie jest wymagane skierowane.
Porady są bezpłatne.