Header image alt text

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Pabianicach

Oferta

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pabianicach jest publiczną placówką oświatową prowadzoną przez Powiat Pabianicki.

Nasza działalność skierowana jest do Dzieci i Młodzieży oraz Ich Rodziców. Oferujemy:

1. Diagnozę i terapię psychologiczną,

2. Diagnozę i terapię pedagogiczną,

3. Diagnozę i terapię logopedyczną,

4. Terapię rodzin,

5. Poradnictwo zawodowe,

6. Badanie słuchu,

7. Grupy wsparcia dla rodziców,

8. Porady i konsultacje dla nauczycieli i rodziców,

9. Interwencje kryzysowe,

10. Badanie dojrzałości szkolnej,

12. Wydajemy opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i orzeczenia w określonych przepisami prawa sprawach.

13. Prowadzimy mediacje i negocjacje dla dzieci, młodzieży i ich rodziców,

14. Prowadzimy szkolenia, warsztaty i prelekcje dla nauczycieli i rodziców,

15. Prowadzimy różnego rodzaju profilaktykę, w tym profilaktykę uzależnień.

Udzielamy pomocy na wniosek: Rodziców, Opiekunów Prawnych, Pełnoletnich Uczniów.

ZAPEWNIAMY ANONIMOWOŚĆ I ZAPRASZAMY DO NASZEJ PORADNI!