Header image alt text

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Pabianicach

Badania przesiewowe narzadów zmysłów

Urządzenie badające zmysły jest przeznaczone do prowadzenia badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy u dzieci i młodzieży.
Za pomocą urządzenia można wykonać:
– audiogram
– zbadać pamięć słuchową
– zbadać uwagę ukierunkowaną
– ocenić zasób słownictwa i gramatyki
– przeprowadzić badanie wzroku (testy ostrości wzroku, różnicowania kontrastu, rozpoznawania barw).

W badaniu słuchu wykorzystuje się przede wszystkim metodę audiometryczną, która dostarcza informacji o sprawności słuchu dziecka w zakresie niskich, średnich i wysokich tonów.
Badanie słuchu można rozszerzyć o badanie rozumienia mowy oraz testy, które oceniają sprawność ośrodków słuchowych położonych w mózgu.
Badania te są całkowicie nieinwazyjne, bezbolesne i nieuciążliwe dla dziecka.

Problem ze słuchem może pojawić się u dziecka w każdym wieku nagle lub stopniowo. Obecność zaburzeń słuchu wpływa na zachowanie dziecka, jego koncentrację i pogorszenie zdolności poznawczych czy wręcz zahamowanie rozwoju.
Objawy sugerujące obecność niedosłuchu:
– opóźnienie rozwoju mowy lub ograniczony zasób pojęć
– trudności ze zrozumieniem tekstu czytanego i nieprecyzyjne wypowiadanie słów
– niewyraźna mowa, gubienie początków lub końcówek wyrazów
– problemy z pisaniem ze słuchu
– obserwowanie twarzy osoby mówiącej
– rozkojarzenie, problemy z koncentracją uwagi
– opóźnione reagowanie lub brak odpowiedzi na zawołanie
– częste prośby o powtórzenie, trudności ze zrozumieniem pytania
– siadanie zbyt blisko telewizora lub manipulowanie ustawieniem głośności
– trudności z lokalizacją źródła dźwięku
– głośne mówienie w cichym pomieszczeniu
– siedzenie w klasie podczas przerw, uciekanie przed hałasem
– nadwrażliwość na dźwięki
– słyszenie dźwięków, których nie słyszą inni (szumy, piski, dzwonienie)
– zawroty głowy, zaburzenia równowagi.