Header image alt text

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Pabianicach

Osiągnięcia

Najważniejsze osiągnięcia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ostatnim czasie:

 1. Podjazd dla osób niepełnosprawnych i rodziców z małymi dziećmi.
 2. Remont i dostosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych i dla naszych najmłodszych podopiecznych.
 3. Polepszenie wyglądu i funkcjonalności poradni poprzez remont, doposażenie w meble i materiały biurowe gabinetów diagnostycznych i terapeutycznych.
 4. Zdobycie funduszy z odpisu ministerialnego na wyposażenie dwóch gabinetów diagnostyczno-terapeutycznych.
 5. Systematyczne wzbogacanie warsztatu pracy specjalistów w narzędzia diagnostyczne.
 6. Skomputeryzowanie placówki – wewnętrzna sieć, wymiana informacji drogą elektroniczną.
 7. Zorganizowanie warsztatów dla rodziców – projekt autorki, pierwsza oferta o takiej tematyce i w takiej formie skierowana do rodziców naszego powiatu.
 8. Specjalizacja w zakresie orzecznictwa – konferencje, seminarium organizowane m. in. pod patronatem Kuratorium Oświaty w Łodzi.
 9. Systematyczne doskonalenie zawodowe – uzyskiwanie kolejnych stopni awansu zawodowego, studia podyplomowe, liczne szkolenia, kursy, warsztaty.
 10. Współudział w publikacji książki dla rodziców i nauczycieli „Dziecko sześcioletnie i jego rozwój” wydanej przez WSHE w Pabianicach i PODNiDM w Pabianicach.
 11. Nagrody Starosty Pabianickiego oraz Kuratora Oświaty dla nauczycieli.

 

2012

2019

NAGRODA STAROSTY PABIANICKIEGO

Pani Ewa Kudanowska – psycholog

Mariusz Wielebski – dyrektor Poradni

NAGRODY DYREKTORA

Pani Urszula Kamoda – pedagog

Pani Agnieszka Morawska – psycholog

Pani Gabriela Stacherek – Malenta – pedagog

Pani Grażyna Pryca – psycholog

Pani Agnieszka Madej – psycholog

Pani Beata Fijołek  – logopeda

Pani Anna Rakowska – Referent

Pan Wioleta Kolasa – Domagała – Główny Księgowy

2018

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

Mariusz Wielebski – dyrektor Poradni

NAGRODA STAROSTY PABIANICKIEGO

Pani Grażyna Pryca – psycholog

Mariusz Wielebski – dyrektor Poradni

NAGRODY DYREKTORA

Pani Małgorzata Stępień – psycholog

Pani Agnieszka Morawska – psycholog

Pani Gabriela Stacherek – Malenta – pedagog

Pani Ewa Kudanowska – psycholog

Pani Urszula Jankowska – psycholog

Pani Agnieszka Sobczak  – logopeda

Pani Joanna Ozimek – Kulińska – Samodzielny Referent

Pan Krzysztof Jesion – Archiwista

 

 

2017

NAGRODA STAROSTY PABIANICKIEGO

Pani Agnieszka Madej – psycholog

Mariusz Wielebski – dyrektor Poradni

NAGRODY DYREKTORA

Pani Grażyna Pryca – psycholog

Pani Małgorzata Stępień – psycholog

Pani Agnieszka Morawska – psycholog

Pani Gabriela Stacherek – Malenta – pedagog

Pani Ewa Kudanowska – psycholog

Pani Izabela Stępień – psycholog

Pani Joanna Ozimek – Kulińska – Samodzielny Referent

2016

NAGRODA STAROSTY PABIANICKIEGO

Pani Gabriela Stacherek – Malenta – pedagog

Mariusz Wielebski – dyrektor Poradni

NAGRODY DYREKTORA

Pani Grażyna Pryca – psycholog

Pani Agnieszka Madej – psycholog

Pani Agnieszka Morawska – psycholog

Pani Urszula Kamoda – pedagog

Pani Wioleta Kolasa – Domagała – Główna Księgowa

2015

NAGRODA STAROSTY PABIANICKIEGO

Pani Grażyna Pryca – psycholog

Mariusz Wielebski – dyrektor Poradni

2014

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

Pani Ewa Kudanowska – psycholog

NAGRODA ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY

Mariusz Wielebski – dyrektor Poradni

NAGRODA STAROSTY PABIANICKIEGO

Pani Małgorzata Stępień – psycholog

Mariusz Wielebski – dyrektor Poradni

NAGRODY DYREKTORA

Pani Grażyna Pryca – psycholog

Pani Agnieszka Morawska – psycholog

Pani Agata Klimowska – Sobolewska – pedagog

Pani Magdalena Frankiewicz – Główna Księgowa

_______________________________________

 

2013

1. Nagrody Starosty Pabianickiego dla:

Mariusza Wielebskiego – Dyrektora Poradni

Pani Agnieszki Morawskiej – psychologa

2. Nagrody Dyrektora Poradni

Z uwagi na zmianę na stanowisku Dyrektora Poradni nagrodzeni zostali Wszyscy Nauczyciele i Pracownicy Poradni.

________________________________________________________________________

Nagroda Kuratora dla Pani Urszuli Jankowskiej – psychologa

Nagroda Starosty dla Pani Izabeli Stępień – Dyrektora Poradni

Nagroda Starosty dla Pani Beaty Fijołek – logopedy

Nagroda Dyrektora Poradni dla Pani Agnieszki Madej – psychologa

Nagroda Dyrektora Poradni dla Pani Gabrieli Stacherek-Malenty – pedagoga

Nagroda Dyrektora Poradni dla Pani Małgorzaty Stępień – psychologa

Nagroda Dyrektora Poradni dla Pani Dominiki Dominiak – referenta

2011 Nagroda Kuratora dla Pani Urszuli Kamody – pedagogaNagroda Starosty dla Pani Izabeli Stępień – Dyrektora PoradniNagroda Starosty dla Pani Gabrieli Stacherek-Malenty – pedagogaNagroda Dyrektora Poradni dla Pani Agnieszki Morawskiej – psychologaNagroda Dyrektora Poradni dla Pani Agaty Klimowskiej-Sobolewskiej – pedagoga

Nagroda Dyrektora Poradni dla Pani Grażyny Prycy – psychologa

Nagroda Dyrektora Poradni dla Pani Marty Lefik – referenta

2010 Nagroda Starosty dla Pani Izabeli Stępień – Dyrektora PoradniNagroda Starosty dla Pani Agnieszki Madej – psychologaNagroda Dyrektora Poradni dla Pani Krystyny Gajzler-Szustakiewicz – psychologaNagroda Dyrektora Poradni dla Pani Anny Błoch – logopedyNagroda Dyrektora Poradni dla Pani Ireny Krawczyk – księgowej
2009 Nagroda Starosty dla Pani Izabeli Stępień – Dyrektora PoradniNagroda Dyrektora Poradni dla Pani Beaty Fijołek – logopedyNagroda Dyrektora Poradni dla Pani Ewy Kudanowskiej – psychologaNagroda Dyrektora Poradni dla Pani Katarzyny Piotrowskiej – pracownik obsługi
2008

Nagroda Dyrektora Poradni dla Pani Urszuli Jankowskiej – psychologa

Nagroda Dyrektora Poradni dla Pani Urszuli Kamody – pedagoga

Nagroda Dyrektora Poradni dla Pani Marty Lefik – referenta