Header image alt text

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Pabianicach

Warsztaty: skuteczne sposoby radzenia sobie z trudami wychowania

Warsztaty dla rodziców (Szkoła dla rodziców) – stanowi cykl warsztatów, podczas których uczestnicy nabywają umiejętności wychowawczych podnoszących skuteczność wychowawczą w pracy z dzieckiem (bądź doskonalą swój warsztat).
Warsztat skierowany jest do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (pierwsza i druga klasa szkoły podstawowej). Spotkania odbywają się w cyklu dwutygodniowym wg ustalonych wcześniej terminów. Grupa ma charakter zamknięty, co oznacza, iż po rozpoczęciu cyklu spotkań nie ma możliwości dołączenia do grupy trakcie danego roku szkolnego. Zapisy odbywają się w sekretariacie Poradni. W okresie wrzesień/październik ustalony jest termin wstępnego spotkania organizacyjnego.

NAZWA: SKUTECZNE SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z TRUDAMI WYCHOWANIA”
FORMA PRACY: warsztaty
ODBIORCY: warsztaty przeznaczone są dla rodziców dzieci w wieku 4-7 lat
CZAS TRWANIA: co drugi czwartek w godzinach 16.30- 18.00 na terenie poradni
( cały cykl obejmuje 12 spotkań)

OSOBY PROWADZĄCE: psycholog – mgr Agnieszka Madej
psycholog – mgr Agnieszka Morawska

TEMATYKA : Wśród proponowanych tematów znajdą się m.in. informacje:
• jak wzmocnić relacje z dzieckiem
• jak mówić do dziecka, żeby nas słuchało
• jakie metody wychowawcze wykorzystywać na co dzień
• jak wprowadzać czytelne zasady
• jak sobie radzić z trudnym zachowaniem dziecka
• jak uczyć dziecko radzenia sobie z negatywnymi emocjami i konfliktami

ZASADY ZGŁOSZENIA: zapisy pod numerem telefonu 42 215-02-41 lub osobiście
w sekretariacie poradni
udział w warsztatach jest bezpłatny

DOSTĘPNOŚĆ : liczba miejsc ograniczona ( grupa może liczyć max 15 osób)

CZAS OCZEKIWANIA: w roku szkolnym 2013/2014 grupa jest już zamknięta; kolejna edycja warsztatów w październiku 2014r.