PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA
W PABIANICACH

 

ZAPRASZA  DZIECI STARSZYCH GRUP PRZEDSZKOLNYCH NA BEZPŁATNE ZAJECIA PSYCHOEDUKACYJNE

 

JAK BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z KOMPUTERA
I INTERNETU

 

 • Celem zajęć jest zwiększenie wiedzy dzieci na temat roli komputera i Internetu
  w codziennym życiu oraz bezpiecznego korzystania z nich.
 • Zajęcia przeznaczone są dla starszych grup przedszkolnych

(dzieci w wieku 5 i 6 lat).

 • Prowadzone na terenie przedszkoli  przez psychologa mgr Agnieszkę Morawską.
 • Czas trwania zajęć ok 90 min, w zależności od potrzeb mogą być rozłożone
  na dwa spotkania po 45 min.
 • Ćwiczenia zawarte w scenariuszu w większości są w formie zabawy. Materiały
  i pomoce dydaktyczne potrzebne do zajęć zapewnia poradnia. W zajęciach wykorzystywane są m.in. materiały Fundacji Poza Schematami „Rysia i Tolek
  na Cyberzachodzie”.
 • Terminy są do uzgadniane z zainteresowanymi placówkami.
 • Bliższych informacji na temat zajęć udziela psycholog mgr Agnieszka Morawska w piątki w godzinach 8.00-12.00 pod numerem telefonu 42 239-77-88.