Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami Ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz.U.2015 nr 2082 z dnia 09.12.2015 roku) oraz Ustawy o Systemie Oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425, tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1943)   pod wnioskiem o wydanie opinii, orzeczenia oraz pod kartą przyjęcia do naszej poradni powinny znaleźć się podpisy obojga Rodziców lub prawnego/prawnych opiekunów, ponieważ mają Oni równe prawa a Ich decyzje muszą być tożsame i zgodne ze sobą.

W związku z tym bardzo prosimy Państwa Rodziców

i Prawnych Opiekunów o wydrukowanie z naszej strony – zakładka „druki do pobrania” – odpowiednich dokumentów i dostarczanie ich do nas ze wszystkimi potrzebnymi podpisami.

Dziękujemy za zrozumienie!

Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pabianicach.