Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pabianicach, jako jedyna w województwie łódzkim, realizuje grant „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”.
Do udziału w grancie zapraszamy osoby chętne do pracy na następujących stanowiskach:
– Koordynator projektu;
– Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji przedsięwzięcia grantowego;
– Ekspert ds. edukacji włączającej:
– Specjalista ds. sieci samokształcenia.
Szczegóły w BIP.