seminarium2seminarium1seminarium523 kwietnia 2013r. w siedzibie CRiE odbyło się seminarium „Rola i zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych w procesie profesjonalnego i efektywnego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem pracy zespołów orzekających”. Seminarium objęte zostało patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty. (zobacz zdjęcia)
Zagadnienia merytoryczne opracowane zostały przez ekspertów Łódzkiego Kuratorium Oświaty, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach oraz Fundacji Wspomagania Rozwoju „Lawendowa Dolina”.

Program seminarium:13.00-13.10 Przywitanie .Rozpoczęcie seminarium.

dr Beata Owczarska, dyrektor Centrum Rozwoju i Edukacji

Izabela Stępień Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach
13.10-14.00 „Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci i młodzieży, których stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do szkoły – wybrane aspekty procesu wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.”

Izabela Stępień, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach
14.00-14.30 „Zmiany w przepisach dotyczących poradni psychologiczno – pedagogicznych w 2013 r. i wybrane problemy związane z orzekaniem w poradniach”.

Barbara Łaska, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi
14.30-14.45 Przerwa kawowa
14.45-15.15 cd. „Zmiany w przepisach dotyczących poradni psychologiczno – pedagogicznych w 2013 r. i wybrane problemy związane z orzekaniem w poradniach”. Pytania uczestników spotkania – odpowiedzi – dyskusja.

Barbara Łaska, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi
15.15.-16.00 „Wybrane problemy orzecznictwa w poradniach psychologiczno- pedagogicznych w aspekcie merytorycznym i formalnym”.

Agnieszka Morawska, psycholog – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach
16.00-16.15 Podsumowanie. Pytania. Zakończenie.