Header image alt text

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Pabianicach

Regulamin korzystania z „Pomoc online”

 1. Pomoc online prowadzona jest przez specjalistów zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pabianicach.
 2. Z pomocy online mogą korzystać:
  1. dzieci i młodzież do 18 lat.
  2. młodzież ucząca się i /lub pracująca do 21 lat
  3. rodzice/prawni opiekunowie dzieci i młodzieży
 3. Korzystanie z pomocy online jest dobrowolne i w każdym momencie może być przerwane przez użytkownika lub z konkretnych powodów przez specjalistę zatrudnionego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pabianicach specjalistę.
 4. Pomoc online nie prowadzi żadnych diagnoz i badań, jest tylko miejscem, gdzie można uzyskać poradę.
 5. Pomoc online jest rodzajem wirtualnego telefonu zaufania.
 6. Korzystanie z pomocy online niezgodne z prawem jest zabronione.
 7. Zamieszczanie informacji niezgodnych z prawdą jest zabronione.