Header image alt text

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Pabianicach

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Autor: Mariusz Wielebski - 12 października 2018 w rozdziale: Aktualności 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Wszystkim Dyrektorom Szkół i Placówek Oświatowych,

Nauczycielom, Specjalistom,

Pracownikom Administracji i Obsługi,

Pracownikom Wydziałów Oświaty

Składamy najserdeczniejsze życzenia:

Zdrowia, satysfakcji i wszelkiej pomyślności.

Piękne-cytaty-o-zawodzie-nauczyciela-na-Dzień-Nauczyciela

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Pracownicy

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pabianicach.

PONIEDZIAŁEK, 15 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

Autor: Mariusz Wielebski - 12 października 2018 w rozdziale: Aktualności 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pabianicach

w dniu 15 października 2018 roku będzie nieczynna.

Zapraszamy od wtorku, 16 października.

OFERTA DLA NAUCZYCIELI

Autor: Mariusz Wielebski - 24 września 2018 w rozdziale: Aktualności 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek do współpracy i konsultacji dotyczących pracy z uczniem w szkole. Do Państwa dyspozycji pozostaje Pani mgr Agnieszka Madej – psycholog. Dyżur w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 11.00 (42 239-77-88). Można wysłać maila (poradniapp@o2.pl). Przewidujemy również spotkania w Państwa szkołach lub placówkach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminów.

PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE RAZEM MOŻEMY JESZCZE LEPIEJ POMAGAĆ NASZYM DZIECIOM I UCZNIOM!

SZKOŁA DLA RODZICÓW – WARSZTATY

Autor: Mariusz Wielebski - 24 września 2018 w rozdziale: Aktualności 

„Wierzę, iż najbardziej kompetentnymi rodzicami, są ci, którzy są wrażliwi na ich własne relacje ze swoimi dziećmi”

C. Webster-Stratton

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach organizuje po raz kolejny cykl  warsztatów w ramach „Szkoły dla rodziców”. Zapraszamy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz z klas I-III szkoły podstawowej. Warsztaty będą odbywać się co dwa tygodnie
w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach
w czwartki o godz. 16:30.  Poprowadzą je w oparciu o swój autorski program psycholożki – mgr Agnieszka Madej i mgr Agnieszka Morawska. Tematyka zajęć obejmować będzie miedzy innymi takie zagadnienia jak: relacja i więź z dzieckiem, radzenie sobie z emocjami dziecka, systemy pozytywnych wzmocnień, skuteczne wydawanie poleceń, wprowadzanie zasad rodzinnych, ustalanie realistycznych granic, radzenie sobie z wybuchami złości i innymi zachowaniami trudnymi u dzieci.

 SPOTKANIE ORGANIZACYJNE: 18.10.2018, godz. 16.30

ZAPISY: tel. 42 239-77-88 lub poradniapp@o2.pl

Zapraszamy!

TYDZIEŃ AFAZJI

Autor: Mariusz Wielebski - 12 września 2018 w rozdziale: Aktualności 

W dniach od 1 do 6 października odbędą się różne wydarzenia związane z tygodniem afazji. Poniżej zamieszczam plakat informacyjny, a Państwa Rodziców Dzieci/Młodzieży z Afazją zachęcam do udziału.

Tydzień Afazji

NOWY ROK SZKOLNY 2018/2019

Autor: Mariusz Wielebski - 10 września 2018 w rozdziale: Aktualności 

Szanowni Państwo,

W tym roku szkolnym wydłużyliśmy pracę Poradni. Zachęcam Państwa do zapoznania się z nowym harmonogramem naszej pracy.

Wszystkim życzę dobrego Nowego Roku Szkolnego 2018/2019.

harmonogram pracy – 2018-19

rszk

Dla Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych

Autor: Mariusz Wielebski - 22 czerwca 2018 w rozdziale: Aktualności 

Zachęcam Państwa do lektury materiału przygotowanego przez Panią mgr Annę Kuliberdę – pedagoga naszej Poradni.

Wsparcie dla Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych

RODO – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Autor: Mariusz Wielebski - 28 maja 2018 w rozdziale: Aktualności 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna z siedzibą w Pabianicach ul. Bracka 10/12; 95-200 Pabianice.
 2. W Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pabianicach został powołany inspektor danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod2@synergiaconsulting.pl telefon  693337954
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych związanych
  z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
 1. Pani/Pana oraz Państwa Dzieci dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
 • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej
  z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane
  w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).
 2. Posiada Pani/Pan prawo:
 • dostępu do treści swoich danych,
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 • żądania usunięcia danych, gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
  na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
 • ograniczenia przetwarzania, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Mariusz Wielebski – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pabianicach.

Dzieci z FASD

Autor: Mariusz Wielebski - 10 maja 2018 w rozdziale: Aktualności 

W dniu 8 maja w Sali Kominkowej Starostwa Powiatowego w Pabianicach odbyło się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli wszystkich miast i gmin z terenu Powiatu Pabianickiego oraz dla placówek służby zdrowia, na którym przedstawiono nowe możliwości diagnozy i terapii dzieci podejrzanych o Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD).

Od 1 września 2018 roku Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pabianicach uruchomi bezpłatny punkt konsultacyjny dla ww. dzieci. Wszelkich informacji dotyczących dzieci z FASD udzielają Panie: mgr Grażyna Pryca – psycholog i mgr Agnieszka Madej – psycholog pod nr telefonu 42 239-77-88 lub elektronicznie: poradniapp@o2.pl.

Niezwykły list

Autor: Mariusz Wielebski - 7 marca 2018 w rozdziale: Aktualności 

Bardzo serdecznie zapraszam Państwa Rodziców i Nauczycieli do lektury niżej zamieszczonego listu:

Drodzy Rodzice,

Już wkrótce rozpoczną się egzaminy. Wiem, że martwicie się, żeby Wasze dzieci zdały je jak najlepiej.

Jednak, proszę, pamiętajcie, że wśród uczniów zasiadających do testów będzie artysta, który nie potrzebuje zrozumieć matematyki… Znajdzie się wśród nich także przedsiębiorca, któremu nie zależy na historii czy literaturze angielskiej… Jest tam też muzyk, dla którego ocena z chemii nie ma znaczenia… Jest i sportowiec, dla którego sprawność fizyczna jest ważniejsza niż fizyka…..

Jeśli Wasze dziecko uzyska najlepsze noty, to wspaniale! Ale jeśli nie, proszę nie pozbawiajcie go pewności siebie i poczucia godności. Powiedzcie: „W porządku, to tylko egzamin”. Wasze dzieci stworzone są do o wiele większych rzeczy w życiu. Powiedzcie im, że nieważne, ile zdobyli punktów i tak ich kochacie i nie osądzacie.

Proszę uczyńcie to. A kiedy tak zrobicie, zobaczycie, jak Wasze dzieci podbijają świat. Jeden egzamin czy niższa ocena nie odbierze im marzeń i talentów. I proszę, nie myślcie, że lekarze czy inżynierowie to jedyni szczęśliwi ludzie na świecie.

Z serdecznymi pozdrowieniami