Szanowni Państwo,

W załączniku zamieszczamy informację co powinno znaleźć się w treści opinii z przedszkola lub szkoły dołączanej do dokumentacji w celu ropzatrzenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,