Wszystkim Naszym Podopiecznym, Ich Rodzicom/prawnym Opiekunom, Nauczycielom i Pracownikom Oświaty

życzymy zdrowego, pomyślnego i bezpiecznego NOWEGO ROKU SZKOLNEGO.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pabianicach.