1. Materiały przygotowała mgr Beata Fijołek – neurologopeda

Usprawnianie aparatu mowy

2. Materiały przygotowała mgr Agata Klimowska – Sobolewska – pedagog

garść madrości dla nas dorosłych

koncentracja uwagi

integracja sensoryczna

3. Materiały przygotowała mgr Urszula Kamoda – pedagog

Ćwiczenia sprawności manualnej i graficznej

Objawy ryzyka dysleksji

4. Materiały przygotowała mgr Gabriela Stacherek – Malenta – pedagog

Dlaczego warto czytać

5. Materiały przygotował Zespół Pedagogów

Bezpieczne i przyjazne dla dzieci strony internetowe – materiał dla rodziców i uczniów

Ćwiczenia sprawności manualnej i graficznej

6. Materiały przygotowała mgr Martyna Pietrzak – psycholog

Jak radzić sobie lękiem_