Materiały przygotowali lub opracowali:

1. mgr Monika Syryczyńska – logopeda

Bajki-logopedyczne

ZESTAW ĆWICZEŃ NARZĄDÓW MOWY PRZYGOTOWUJĄCYCH DO WYWOŁANIA GŁOSKI r

karty-wyrazowe-K

2. mgr Agnieszka Madej – psycholog

SAMOOCENA czas na zmianę – PPP

Złość PPP

3. mgr Agnieszka Morawska – psycholog

Jak uchronić dziecko przed uzależnieniem się od nowych mediów

4. mgr Izabela Stępień – psycholog

Materiały dla nauczycieli

ppp_skuteczna_komunikacja_w_rodzinie