Header image alt text

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Pabianicach

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pabianicach ul. Bracka 10 / 12 – zapraszamy

Dla Rodziców 6. latków

14 listopada 2013 roku weszła w życie tzw. ustawa sześciolatkowa nakładająca na dzieci sześcioletnie obowiązek nauki szkolnej.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w ustawie:

 • z dniem 1 września 2014 roku naukę szkolną rozpoczną dzieci urodzone w pierwszej połowie 2008 roku (01.01.08 – 30.06.08). Dzieci z drugiego półrocza (1.VII.08 – 30.XII.08)) rozpoczną naukę szkolną 1 września 2015 roku,
 • we wrześniu 2014 roku z sześciolatkami rozpoczną również naukę dzieci 7 – letnie (rocznik 2007) oraz – na wyraźne życzenie rodziców – dzieci urodzone w drugim półroczu 2008 roku,

Ze względu na zróżnicowanie wiekowe – w szkołach podstawowych, w których utworzony będzie więcej niż jeden oddział klasy pierwszej – dzieci będą dobierane do poszczególnych oddziałów klasy I według wieku, począwszy od najmłodszych. Pozwoli to na tworzenie klas z dzieci jak najbardziej zbliżonych wiekowo.

 • od 1 września 2014 r. klasy pierwsze będą liczyły do 25 uczniów. Rozwiązanie to ma docelowo dotyczyć klas I-III,
 • nauczyciele klas I – III oraz kl. IV mają przejść specjalne szkolenia przygotowujące do pracy z dzieckiem młodszym o rok,
 • MEN przewiduje zatrudniane osób wspierających nauczycieli w opiece nad uczniami,
 • określenie efektów nauczania będzie odbywać się po klasie III.

W trosce o zapewnienie jak najlepszych warunków do rozwoju i nauki Minister Edukacji Narodowej Pani Joanna Kluzik – Rostkowska  podkreśla prawa dziecka sześcioletniego do:

 • nauki w tempie uzależnionym od możliwości i aktywności dziecka, z odejściem od tradycyjnego rytmu wyznaczonego dzwonkami,
 • adaptacji w szkole tak długo jak będzie to potrzebne,
 • wyodrębnionego miejsca przeznaczonego do zabawy,
 • miejsca do pozostawienia podręczników i przyborów szkolnych,
 • indywidualnego podejście do potrzeb sześciolatka,
 • wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,
 • dodatkowych zajęć po lekcjach.

Zwiększy się również rola świetlicy szkolnej. Będą z niej mogły korzystać zarówno dzieci „zapisane” jak i te, które nieregularnie będą chciały tam przebywać. Zajęcia w świetlicy mają być różnorodne i obejmować m.in. pomoc w odrabianiu lekcji  oraz zajęcia o charakterze sportowym.

Dzieci prawidłowo rozwinięte pod względem intelektualnym, społeczno – emocjonalnym oraz fizycznym są gotowe do rozpoczęcia nauki szkolnej. Osiągnięcie takiej gotowości nie jest gwarancją sukcesu a jedynie zapewnia dobry start do zdobywania wiadomości
i umiejętności szkolnych.

Jeżeli rodzice mają obawy, że dziecko nie poradzi sobie w szkole wówczas mają prawo
do odroczenia obowiązku szkolnego, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. Ponadto, już po rozpoczęciu nauki szkolnej mogą złożyć wniosek do dyrektora szkoły o cofnięcie pierwszoklasisty do klasy zerowej.

Rodzicowi w ocenie gotowości dziecka pomóc powinna tzw. diagnoza przedszkolna przeprowadzona w przedszkolu (dwukrotnie, na początku realizowania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz po kilku miesiącach, wiosną). Na tej podstawie nauczyciele i rodzice oceniają stopień gotowości dziecka do podjęcia nowych, szkolnych wyzwań.

Wskazaniem do sprawdzenia gotowości szkolnej może być:

 • obniżony poziom poznawczy: dziecko nie jest „ciekawe świata”, wolno i z trudnością zapamiętuje, ma bardzo wolne tempo pracy,
 • zaburzony rozwój społeczno – emocjonalny: nadmierna lękliwość, nieśmiałość, agresja, nerwowość, nadmierna ruchliwość, niezdolność do długotrwałego wysiłku, osłabienie motywacji,
 • opóźniony lub zaburzony rozwój fizyczny, zaburzenia wymowy utrudniające dziecku komunikację.

W przypadku wątpliwości zapraszamy Rodziców do skorzystania z konsultacji z psychologami, pedagogami i logopedami na terenie naszej poradni (po uprzednim umówieniu się).

 

 

tel. 42 239 -77 – 88 – zapraszamy

 

 

 

 

 

 

UWAGA !!!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 2 stycznia 2014 roku poradnia będzie miała nowy numer telefonu

42 239-77-88