Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Wszystkim Dyrektorom Szkół i Placówek Oświatowych,

Nauczycielom, Specjalistom,

Pracownikom Administracji i Obsługi,

Pracownikom Wydziałów Oświaty

Składamy najserdeczniejsze życzenia:

Zdrowia, satysfakcji i wszelkiej pomyślności.

Piękne-cytaty-o-zawodzie-nauczyciela-na-Dzień-Nauczyciela

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Pracownicy

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pabianicach.