Header image alt text

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Pabianicach

Opinia dla potrzeb ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

Posted by Mariusz Wielebski on 5 października 2020
Posted in Druki do pobrania 

Szanowni Państwo,

W załączniku zamieszczamy informację co powinno znaleźć się w treści opinii z przedszkola lub szkoły dołączanej do dokumentacji w celu ropzatrzenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,

OŚWIADCZENIE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW I PEŁNOLETNICH UCZNIÓW

Posted by Mariusz Wielebski on 11 maja 2020
Posted in Druki do pobrania 

1. OŚWIADCZENIE – WYWIAD DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Oświadczenie COVID-19

2. OŚWIADCZENIE DLA PEŁNOLETNICH UCZNIÓW

Oświadczenie COVID-19 PEŁNOLETNI UCZEŃ

DOKUMENTY DO ORZECZEŃ I OPINII WWR (WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU)

Posted by Mariusz Wielebski on 30 stycznia 2020
Posted in AktualnościDruki do pobraniaOfertaRodzice 

Szanowni Państwo,

Dla Państwa umieszczam wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania orzeczeń i opinii WWR (Wczesne Wspomaganie Rozwoju):

I. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego:

1. Wniosek o wydanie orzeczenia – w zakładce „Druki do pobrania”

2. Zaświadczenie lekarskie podpisane przez lekarza specjalistę. – w zakładce „Druki do pobrania”

3. Opinię ze szkoły/placówki według zamieszczonego wzoru: Opinia z przedszkola lub szkoły dołączana do wniosku o wydanie orzeczenia

4. W przypadku uczęszczania do szkoły prowadzącej praktyki zawodowe zaświadczenie lekarza medycyny pracy. – w zakładce „Druki do pobrania”

II. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

1. Wniosek o wydanie orzeczenia – w zakładce „Druki do pobrania”

2. Opinię ze szkoły/placówki według zamieszczonego wzoru: Opinia z przedszkola lub szkoły dołączana do wniosku o wydanie orzeczenia

3. Jeżeli dziecko objęte opieką jakichkolwiek specjalistów – opinia napisana przez osoby pracujące/opiekujące się dzieckiem.

4. Zaświadczenie lekarskie (w przypadku: spektrum autyzmu, niedowidzenie, niewidzenia, niedosłyszenia, niesłyszenia, niepełnosprawności ruchowej, afazji)

III. Opinia WWR (opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju)

1. Wniosek o wydanie opinii o potrzebie WWR – w zakładce „Druki do pobrania”

2. Jeżeli dziecko objęte opieką jakichkolwiek specjalistów – opinia napisana przez osoby pracujące/opiekujące się dzieckiem.

3. Zaświadczenie lekarskie – niepełnosprawność ruchowa

 

 

Wniosek o wydanie opinii

Posted by Mariusz Wielebski on 18 czerwca 2014
Posted in Druki do pobrania 

wniosek o wydanie opinii 2014