Header image alt text

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Pabianicach

Szkolenia i doradztwo dla kadr

Posted by Mariusz Wielebski on 27 września 2022
Posted in AktualnościBez kategorii 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pabianicach, jako jedyna w województwie łódzkim, realizuje grant „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”.
Do udziału w grancie zapraszamy osoby chętne do pracy na następujących stanowiskach:
– Koordynator projektu;
– Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji przedsięwzięcia grantowego;
– Ekspert ds. edukacji włączającej:
– Specjalista ds. sieci samokształcenia.
Szczegóły w BIP.

Materiały cz. 2

Posted by Mariusz Wielebski on 20 marca 2020
Posted in Bez kategoriiRodzice 

Materiały przygotowali lub opracowali:

1. mgr Monika Syryczyńska – logopeda

Bajki-logopedyczne

ZESTAW ĆWICZEŃ NARZĄDÓW MOWY PRZYGOTOWUJĄCYCH DO WYWOŁANIA GŁOSKI r

karty-wyrazowe-K

2. mgr Agnieszka Madej – psycholog

SAMOOCENA czas na zmianę – PPP

Złość PPP

3. mgr Agnieszka Morawska – psycholog

Jak uchronić dziecko przed uzależnieniem się od nowych mediów

4. mgr Izabela Stępień – psycholog

Materiały dla nauczycieli

ppp_skuteczna_komunikacja_w_rodzinie

 

seminarium

Posted by Izabela Stępień on 21 maja 2013
Posted in Bez kategorii 

seminarium723 kwietnia 2013r. w siedzibie CRiE odbyło się seminarium „Rola i zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych w procesie profesjonalnego i efektywnego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem pracy zespołów orzekających”. Seminarium objęte zostało patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty. (zobacz zdjęcia)
Zagadnienia merytoryczne opracowane zostały przez ekspertów Łódzkiego Kuratorium Oświaty, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach oraz Fundacji Wspomagania Rozwoju „Lawendowa Dolina”.

Program seminarium:13.00-13.10 Przywitanie .Rozpoczęcie seminarium.

dr Beata Owczarska, dyrektor Centrum Rozwoju i Edukacji

Izabela Stępień Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach
13.10-14.00 „Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci i młodzieży, których stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do szkoły – wybrane aspekty procesu wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.”

Izabela Stępień, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach
14.00-14.30 „Zmiany w przepisach dotyczących poradni psychologiczno – pedagogicznych w 2013 r. i wybrane problemy związane z orzekaniem w poradniach”.

Barbara Łaska, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi
14.30-14.45 Przerwa kawowa
14.45-15.15 cd. „Zmiany w przepisach dotyczących poradni psychologiczno – pedagogicznych w 2013 r. i wybrane problemy związane z orzekaniem w poradniach”. Pytania uczestników spotkania – odpowiedzi – dyskusja.

Barbara Łaska, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi
15.15.-16.00 „Wybrane problemy orzecznictwa w poradniach psychologiczno- pedagogicznych w aspekcie merytorycznym i formalnym”.

Agnieszka Morawska, psycholog – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach
16.00-16.15 Podsumowanie. Pytania. Zakończenie.
seminarium6seminarium5seminarium4seminarium2seminarium1

seminarium

Posted by Izabela Stępień on 21 maja 2013
Posted in Bez kategorii 

23 kwietnia 2013r. w siedzibie CRiE odbyło się seminarium „Rola i zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych w procesie profesjonalnego i efektywnego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem pracy zespołów orzekających”. Seminarium objęte zostało patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty. (zobacz zdjęcia)
Zagadnienia merytoryczne opracowane zostały przez ekspertów Łódzkiego Kuratorium Oświaty, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach oraz Fundacji Wspomagania Rozwoju „Lawendowa Dolina”.

Program seminarium:13.00-13.10 Przywitanie .Rozpoczęcie seminarium.

dr Beata Owczarska, dyrektor Centrum Rozwoju i Edukacji

Izabela Stępień Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach
13.10-14.00 „Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci i młodzieży, których stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do szkoły – wybrane aspekty procesu wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.”

Izabela Stępień, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach
14.00-14.30 „Zmiany w przepisach dotyczących poradni psychologiczno – pedagogicznych w 2013 r. i wybrane problemy związane z orzekaniem w poradniach”.

Barbara Łaska, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi
14.30-14.45 Przerwa kawowa
14.45-15.15 cd. „Zmiany w przepisach dotyczących poradni psychologiczno – pedagogicznych w 2013 r. i wybrane problemy związane z orzekaniem w poradniach”. Pytania uczestników spotkania – odpowiedzi – dyskusja.

Barbara Łaska, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi
15.15.-16.00 „Wybrane problemy orzecznictwa w poradniach psychologiczno- pedagogicznych w aspekcie merytorycznym i formalnym”.

Agnieszka Morawska, psycholog – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach
16.00-16.15 Podsumowanie. Pytania. Zakończenie.seminarium2seminarium1seminarium4seminarium3seminarium6seminarium7

seminarium

Posted by Izabela Stępień on 21 maja 2013
Posted in Bez kategorii 

seminarium2seminarium1seminarium523 kwietnia 2013r. w siedzibie CRiE odbyło się seminarium „Rola i zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych w procesie profesjonalnego i efektywnego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem pracy zespołów orzekających”. Seminarium objęte zostało patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty. (zobacz zdjęcia)
Zagadnienia merytoryczne opracowane zostały przez ekspertów Łódzkiego Kuratorium Oświaty, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach oraz Fundacji Wspomagania Rozwoju „Lawendowa Dolina”.

Program seminarium:13.00-13.10 Przywitanie .Rozpoczęcie seminarium.

dr Beata Owczarska, dyrektor Centrum Rozwoju i Edukacji

Izabela Stępień Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach
13.10-14.00 „Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci i młodzieży, których stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do szkoły – wybrane aspekty procesu wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.”

Izabela Stępień, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach
14.00-14.30 „Zmiany w przepisach dotyczących poradni psychologiczno – pedagogicznych w 2013 r. i wybrane problemy związane z orzekaniem w poradniach”.

Barbara Łaska, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi
14.30-14.45 Przerwa kawowa
14.45-15.15 cd. „Zmiany w przepisach dotyczących poradni psychologiczno – pedagogicznych w 2013 r. i wybrane problemy związane z orzekaniem w poradniach”. Pytania uczestników spotkania – odpowiedzi – dyskusja.

Barbara Łaska, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi
15.15.-16.00 „Wybrane problemy orzecznictwa w poradniach psychologiczno- pedagogicznych w aspekcie merytorycznym i formalnym”.

Agnieszka Morawska, psycholog – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach
16.00-16.15 Podsumowanie. Pytania. Zakończenie.

Untitled Post

Posted by Izabela Stępień on 21 maja 2013
Posted in Bez kategorii 

seminarium1 seminarium2 seminarium3 seminarium4 seminarium5 seminarium6 seminarium7 seminarium823 kwietnia 2013r. w siedzibie CRiE odbyło się seminarium „Rola i zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych w procesie profesjonalnego i efektywnego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem pracy zespołów orzekających”. Seminarium objęte zostało patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty. (zobacz zdjęcia)
Zagadnienia merytoryczne opracowane zostały przez ekspertów Łódzkiego Kuratorium Oświaty, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach oraz Fundacji Wspomagania Rozwoju „Lawendowa Dolina”.

Program seminarium:13.00-13.10 Przywitanie .Rozpoczęcie seminarium.

dr Beata Owczarska, dyrektor Centrum Rozwoju i Edukacji

Izabela Stępień Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach
13.10-14.00 „Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci i młodzieży, których stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do szkoły – wybrane aspekty procesu wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.”

Izabela Stępień, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach
14.00-14.30 „Zmiany w przepisach dotyczących poradni psychologiczno – pedagogicznych w 2013 r. i wybrane problemy związane z orzekaniem w poradniach”.

Barbara Łaska, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi
14.30-14.45 Przerwa kawowa
14.45-15.15 cd. „Zmiany w przepisach dotyczących poradni psychologiczno – pedagogicznych w 2013 r. i wybrane problemy związane z orzekaniem w poradniach”. Pytania uczestników spotkania – odpowiedzi – dyskusja.

Barbara Łaska, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi
15.15.-16.00 „Wybrane problemy orzecznictwa w poradniach psychologiczno- pedagogicznych w aspekcie merytorycznym i formalnym”.

Agnieszka Morawska, psycholog – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach
16.00-16.15 Podsumowanie. Pytania. Zakończenie.