Header image alt text

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Pabianicach

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA

Posted by Mariusz Wielebski on 19 stycznia 2022
Posted in Aktualności 

800 800 605

Ruszyła całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży,

rodziców i pedagogów„Pomagamy”

Od poniedziałku, 6 września działa nowa całodobowa, bezpłatna,

ogólnopolska infolinia dla dzieci i rodziców. Pod numerem telefonu 800

800 605 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy

będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów,

pedagogów oraz prawników. Wsparcie można otrzymać także za

pośrednictwem kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl.

Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa

Edukacji i Nauki.

Opinia dla potrzeb ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

Posted by Mariusz Wielebski on 5 października 2020
Posted in Druki do pobrania 

Szanowni Państwo,

W załączniku zamieszczamy informację co powinno znaleźć się w treści opinii z przedszkola lub szkoły dołączanej do dokumentacji w celu ropzatrzenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,

OŚWIADCZENIE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW I PEŁNOLETNICH UCZNIÓW

Posted by Mariusz Wielebski on 11 maja 2020
Posted in Druki do pobrania 

1. OŚWIADCZENIE – WYWIAD DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Oświadczenie COVID-19

2. OŚWIADCZENIE DLA PEŁNOLETNICH UCZNIÓW

Oświadczenie COVID-19 PEŁNOLETNI UCZEŃ

DLA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA/PEŁNOLETNIEGO UCZNIA

Posted by Mariusz Wielebski on 11 maja 2020
Posted in Aktualności 

Rodzicu/Prawny opiekunie/Pełnoletni Uczniu

W trosce o zdrowie i życie WSZYSTKICH OSÓB przebywających na terenie
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pabianicach

 

 • Przed wizytą w poradni pracownik pedagogiczny przeprowadzi z Panią/Panem wywiad epidemiologiczny.

 • Porozmawiaj z dzieckiem o tym, że podczas wizyty w Poradni będą zachowane zasady bezpieczeństwa. Powiedz, ze przed wejściem do poradni termometrem bezprzewodowym będzie mierzona temperatura

 • Aby zapewnić dziecku bezpieczny i rzetelny proces diagnostyczny oraz nie narażać na zagrożenie pracowników placówki przyprowadź do Poradni dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

 • Nie przychodź do Poradni z dzieckiem, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 • Nie przychodź do Poradni z dzieckiem zainfekowanym lub chorym oraz wtedy, kiedy to Ty rodzicu/prawny opiekunie lub ktoś z Twoich domowników jest zainfekowany lub chory.

 • Przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, nie podawać ręki na powitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 • Pamiętaj, że Ty także powinieneś stosować zasady bezpieczeństwa, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. Na terenie Poradni rodzice/opiekunowie przebywają w maseczkach ochronnych.

 • Zapewnij dziecku przybory: długopis, ołówek, gumkę do ścierania

DIAGNOZOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ PORADNI W CZASIE COVID-19

Posted by Mariusz Wielebski on 11 maja 2020
Posted in Aktualności 

ORGANIZACJA PRACY PORADNI
PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W PABIANICACH
W CZASIE EPIDEMII COVID-19

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach wznawia swoją działalność w obszarze diagnoz i terapii. Głównym celem jest diagnozowanie dzieci i uczniów na potrzeby wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci.

ZGŁASZANIE DO PORADNI:

 • Informujemy, że budynek, w którym mieści się nasza placówka, jest w dalszym ciągu w ograniczonym zakresie dostępny dla osób z zewnątrz.

 • Druki dokumentów znajdują się na stronie www Poradni w zakładce DRUKI DO POBRANIA

ZGŁOSZENIA DO PORADNI PRZYJMUJEMY TELEFONICZNIE  CODZIENNIE
W GODZINACH DYŻURÓW MERYTORYCZNYCH POD NUMEREM TELEFONU: 42 239 77 88

Rodziców prosimy o podawanie nazwy placówki, do której uczęszcza dziecko i nazwisko specjalisty, do którego kierują wiadomość.

LUB E-MAIL:

PSYCHOLOG: psycholog.pppabianice@op.pl

PEDAGOG: pedagog.pppabianice@op.pl

LOGOPEDA: logopeda.pppabianice@op.pl

Jeżeli nie wiecie Państwo do jakiego specjalisty wysłać wiadomość, prosimy ją wysłać na adres: poradniapp@o2.pl

DZIAŁANIA POMOCOWE:

W związku ze stanem epidemii  udzielamy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz wykonujemy inne zadania statutowe zgodnie z zasadami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa związanymi z epidemią COVID- 19.

W celu zgłoszenia problemu lub uzyskania porady/konsultacji należy dzwonić pod stały numer telefonu Poradni 42 239 77 88 lub kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej ADRESY PODANE WYŻEJ

DZIAŁALNOŚĆ ORZEKAJĄCA, OPINIUJĄCA, DIAGNOSTYCZNA I TERAPEUTYCZNA:

Pracownicy Poradni będą kontaktować się z Państwem telefonicznie (lub w innej formie) w celu dokonania wywiadu diagnostycznego, uzupełnienia dokumentacji niezbędnej do wydania opinii lub orzeczenia, pozyskania dodatkowych, istotnych informacji o dziecku koniecznych do ustalenia właściwych zaleceń do dalszej pracy, czy omówienia form pomocy dziecku.

 W sprawach dotyczących organizacji prac Zespołu Orzekającego informacje udzielane są przez Specjalistów w godzinach codziennych dyżurów.

Uprzejmie informujemy, że w trosce o dalsze losy edukacyjne Państwa dzieci/uczniów i związaną z tym potrzebą wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla ich przyszłości edukacyjnej i dalszych losów, Zespoły Orzekające w Poradni będą odbywać się w miarę możliwości raz w tygodniu.

DZIAŁALNOŚĆ TERAPEUTYCZNA

Dzieci i młodzież będące w Poradni w terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, fizjoterapeutycznej, grupowej mają możliwość jej kontynuowania, w wybranej i uzgodnionej z prowadzącym terapeutą FORMIE STACJONARNEJ W PORADNI – Z ZACHOWANIEM PROCEDUR COVID – 19. W nadzwyczajnych przypadkach poprzez: e-mail, telefonicznie, komunikatory społecznościowe)

Mariusz Wielebski – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach

NAUCZANIE ZDALNE OCZAMI DZIECI

Posted by Mariusz Wielebski on 16 kwietnia 2020
Posted in Aktualności 

Szanowni Państwo,

Zachęcam Państwa do zazpoznania się z załączonym materiałem.

Prezentowany materiał zebrała Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii w Łodzi.

Skuteczna-i-przyjemna-nauka-online-d.staniszewsk1

Materiały cz. 4

Posted by Mariusz Wielebski on 23 marca 2020
Posted in Rodzice 

1. Materiały przygotowała mgr Beata Fijołek – neurologopeda

Usprawnianie aparatu mowy

2. Materiały przygotowała mgr Agata Klimowska – Sobolewska – pedagog

garść madrości dla nas dorosłych

koncentracja uwagi

integracja sensoryczna

3. Materiały przygotowała mgr Urszula Kamoda – pedagog

Ćwiczenia sprawności manualnej i graficznej

Objawy ryzyka dysleksji

4. Materiały przygotowała mgr Gabriela Stacherek – Malenta – pedagog

Dlaczego warto czytać

5. Materiały przygotował Zespół Pedagogów

Bezpieczne i przyjazne dla dzieci strony internetowe – materiał dla rodziców i uczniów

Ćwiczenia sprawności manualnej i graficznej

6. Materiały przygotowała mgr Martyna Pietrzak – psycholog

Jak radzić sobie lękiem_

Materiały cz. 3

Posted by Mariusz Wielebski on 23 marca 2020
Posted in Rodzice 

Materiały przygotowały: mgr Monika Syryczyńska – logopeda i mgr Anna Błoch neurologopeda:

ćwiczenia  Gimnastyka języka 1 Gimnastyka języka 2 głoska r Jak powstają głoski Kartty logopedyczne 1 Karty logopedyczne 2  sz święta wielkanocne

Materiały cz. 2

Posted by Mariusz Wielebski on 20 marca 2020
Posted in Bez kategoriiRodzice 

Materiały przygotowali lub opracowali:

1. mgr Monika Syryczyńska – logopeda

Bajki-logopedyczne

ZESTAW ĆWICZEŃ NARZĄDÓW MOWY PRZYGOTOWUJĄCYCH DO WYWOŁANIA GŁOSKI r

karty-wyrazowe-K

2. mgr Agnieszka Madej – psycholog

SAMOOCENA czas na zmianę – PPP

Złość PPP

3. mgr Agnieszka Morawska – psycholog

Jak uchronić dziecko przed uzależnieniem się od nowych mediów

4. mgr Izabela Stępień – psycholog

Materiały dla nauczycieli

ppp_skuteczna_komunikacja_w_rodzinie