Header image alt text

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Pabianicach

Szkolenia i doradztwo dla kadr

Autor: Mariusz Wielebski - 27 września 2022 w rozdziale: AktualnościBez kategorii 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pabianicach, jako jedyna w województwie łódzkim, realizuje grant „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”.
Do udziału w grancie zapraszamy osoby chętne do pracy na następujących stanowiskach:
– Koordynator projektu;
– Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji przedsięwzięcia grantowego;
– Ekspert ds. edukacji włączającej:
– Specjalista ds. sieci samokształcenia.
Szczegóły w BIP.

PROŚBA OD PODNiDM

Autor: Mariusz Wielebski - 16 marca 2022 w rozdziale: Aktualności 

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych z Ukrainy na zajęcia języka polskiego.

Pierwsze spotkanie odbyło się w PODNiDM w ubiegły poniedziałek, tj. 14.03. 2022r.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, tel. 503 734-405

Zajęcia poprowadzi Joanna Gałwiaczek, nauczyciel konsultant i glottodydaktyk przy wsparciu językowym uczennicy Liceum nr XV w Łodzi, Andriany Voloshyn.

Szanowni Państwo,

Z przyczyn niezależnych od Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pabianicach, po otrzymaniu w dniu 11.03.2022 roku wiadomości, zmieniam treść poniższego ogłoszenia:

W dniu 15 marca 2022 roku dla wszystkich dzieci i młodzieży zamieszkującej lub uczącej się na ternie Powiatu Pabianickiego rozpoczyna ich przyjmowanie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w ramach projektu dofinansowanego przez Unię Europejską. Tymczasową siedzibą centrum będzie Pabianickie Centrum Medyczne – Szpital w Pabianicach. Podany niżej nr telefonu będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.30

INFOLINIA DLA DZIECI Z UKRAINY

Autor: Mariusz Wielebski - 8 marca 2022 w rozdziale: Aktualności 

ГАРЯЧА ЛІНІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ З УКРАЇНИ

Безкоштовна психологічна допомога дітям з України:

800 12 12 12

POMOC UKRAINIE

Autor: Mariusz Wielebski - 28 lutego 2022 w rozdziale: Aktualności 

Szanowni Państwo,

W związku z wojną na Ukrainie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pabianicach oferuje pomoc i wsparcie psychologiczno – pedagogiczne dla dzieci, młodzieży, ich rodziców i rodzin z Ukrainy. Wszyscy będą przyjmowani poza kolejnością.

Wszystkich potrzebujących prosimy o zgłaszanie się telefonicznie: 42 239-77-88 lub mail: poradniapp@o2.pl w temacie proszę napisać POMOC UKRAINIE.

Dziękujemy Wszystkim już zapisanym na wizyty za zrozumienie ewentualnego przesunięcia terminu.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pabianicach.

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA

Autor: Mariusz Wielebski - 19 stycznia 2022 w rozdziale: Aktualności 

800 800 605

Ruszyła całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży,

rodziców i pedagogów„Pomagamy”

Od poniedziałku, 6 września działa nowa całodobowa, bezpłatna,

ogólnopolska infolinia dla dzieci i rodziców. Pod numerem telefonu 800

800 605 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy

będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów,

pedagogów oraz prawników. Wsparcie można otrzymać także za

pośrednictwem kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl.

Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa

Edukacji i Nauki.

DLA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA/PEŁNOLETNIEGO UCZNIA

Autor: Mariusz Wielebski - 11 maja 2020 w rozdziale: Aktualności 

Rodzicu/Prawny opiekunie/Pełnoletni Uczniu

W trosce o zdrowie i życie WSZYSTKICH OSÓB przebywających na terenie
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pabianicach

 

 • Przed wizytą w poradni pracownik pedagogiczny przeprowadzi z Panią/Panem wywiad epidemiologiczny.

 • Porozmawiaj z dzieckiem o tym, że podczas wizyty w Poradni będą zachowane zasady bezpieczeństwa. Powiedz, ze przed wejściem do poradni termometrem bezprzewodowym będzie mierzona temperatura

 • Aby zapewnić dziecku bezpieczny i rzetelny proces diagnostyczny oraz nie narażać na zagrożenie pracowników placówki przyprowadź do Poradni dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

 • Nie przychodź do Poradni z dzieckiem, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 • Nie przychodź do Poradni z dzieckiem zainfekowanym lub chorym oraz wtedy, kiedy to Ty rodzicu/prawny opiekunie lub ktoś z Twoich domowników jest zainfekowany lub chory.

 • Przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, nie podawać ręki na powitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 • Pamiętaj, że Ty także powinieneś stosować zasady bezpieczeństwa, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. Na terenie Poradni rodzice/opiekunowie przebywają w maseczkach ochronnych.

 • Zapewnij dziecku przybory: długopis, ołówek, gumkę do ścierania

DIAGNOZOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ PORADNI W CZASIE COVID-19

Autor: Mariusz Wielebski - 11 maja 2020 w rozdziale: Aktualności 

ORGANIZACJA PRACY PORADNI
PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W PABIANICACH
W CZASIE EPIDEMII COVID-19

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach wznawia swoją działalność w obszarze diagnoz i terapii. Głównym celem jest diagnozowanie dzieci i uczniów na potrzeby wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci.

ZGŁASZANIE DO PORADNI:

 • Informujemy, że budynek, w którym mieści się nasza placówka, jest w dalszym ciągu w ograniczonym zakresie dostępny dla osób z zewnątrz.

 • Druki dokumentów znajdują się na stronie www Poradni w zakładce DRUKI DO POBRANIA

ZGŁOSZENIA DO PORADNI PRZYJMUJEMY TELEFONICZNIE  CODZIENNIE
W GODZINACH DYŻURÓW MERYTORYCZNYCH POD NUMEREM TELEFONU: 42 239 77 88

Rodziców prosimy o podawanie nazwy placówki, do której uczęszcza dziecko i nazwisko specjalisty, do którego kierują wiadomość.

LUB E-MAIL:

PSYCHOLOG: psycholog.pppabianice@op.pl

PEDAGOG: pedagog.pppabianice@op.pl

LOGOPEDA: logopeda.pppabianice@op.pl

Jeżeli nie wiecie Państwo do jakiego specjalisty wysłać wiadomość, prosimy ją wysłać na adres: poradniapp@o2.pl

DZIAŁANIA POMOCOWE:

W związku ze stanem epidemii  udzielamy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz wykonujemy inne zadania statutowe zgodnie z zasadami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa związanymi z epidemią COVID- 19.

W celu zgłoszenia problemu lub uzyskania porady/konsultacji należy dzwonić pod stały numer telefonu Poradni 42 239 77 88 lub kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej ADRESY PODANE WYŻEJ

DZIAŁALNOŚĆ ORZEKAJĄCA, OPINIUJĄCA, DIAGNOSTYCZNA I TERAPEUTYCZNA:

Pracownicy Poradni będą kontaktować się z Państwem telefonicznie (lub w innej formie) w celu dokonania wywiadu diagnostycznego, uzupełnienia dokumentacji niezbędnej do wydania opinii lub orzeczenia, pozyskania dodatkowych, istotnych informacji o dziecku koniecznych do ustalenia właściwych zaleceń do dalszej pracy, czy omówienia form pomocy dziecku.

 W sprawach dotyczących organizacji prac Zespołu Orzekającego informacje udzielane są przez Specjalistów w godzinach codziennych dyżurów.

Uprzejmie informujemy, że w trosce o dalsze losy edukacyjne Państwa dzieci/uczniów i związaną z tym potrzebą wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla ich przyszłości edukacyjnej i dalszych losów, Zespoły Orzekające w Poradni będą odbywać się w miarę możliwości raz w tygodniu.

DZIAŁALNOŚĆ TERAPEUTYCZNA

Dzieci i młodzież będące w Poradni w terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, fizjoterapeutycznej, grupowej mają możliwość jej kontynuowania, w wybranej i uzgodnionej z prowadzącym terapeutą FORMIE STACJONARNEJ W PORADNI – Z ZACHOWANIEM PROCEDUR COVID – 19. W nadzwyczajnych przypadkach poprzez: e-mail, telefonicznie, komunikatory społecznościowe)

Mariusz Wielebski – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach

NAUCZANIE ZDALNE OCZAMI DZIECI

Autor: Mariusz Wielebski - 16 kwietnia 2020 w rozdziale: Aktualności 

Szanowni Państwo,

Zachęcam Państwa do zazpoznania się z załączonym materiałem.

Prezentowany materiał zebrała Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii w Łodzi.

Skuteczna-i-przyjemna-nauka-online-d.staniszewsk1